tekst en voorbeeld vormen samen een sterk verhaal

532376_184_mem-3-werk... 532376_184_mem-3-werk... (copy)

De lesinhouden worden op een overzichtelijke manier weergegeven: één of twee dubbele pagina’s per hoofdstuk. De lestekst wordt telkens verduidelijkt met een uitgewerkt en visueel voorbeeld. Nieuwe begrippen staan groen vet in de lestekst.

TEKST EN VOORBEELD WEKKEN 
DE INHOUDEN TOT LEVEN

HEB IK HET BEGREPEN?

plus.png