veel en gedifferentieerd oefenen

532376_184_memoria3_h... (copy)

In de Test jezelf kunnen leerlingen hun kennis toetsen. De moeilijkheidsgraad van elke vraag wordt aangeduid door een oranje of blauwe bol en volgen de vragen de opbouw van het thema.
De oplossingen worden achteraan de Test jezelf gebundeld en zijn voorzien van extra feedback om de leerling te ondersteunen bij het studeren.

Test jezelf:
in het boek en op Pelckmans Portaal

532376_184_mem-3-werk...
532376_184_mem-3-werk... (copy)
532376_184_mem-3-werk... (copy1)

Bij elk hoofdstuk horen opdrachten. Zo worden leerlingen uitgedaagd om actief aan de slag te gaan met de leerstof.
De moeilijkheidsgraad van elke vraag wordt aangeduid door een gekleurde bol:
- oranje is een basisvraag;
- blauw is een uitdagende vraag.
De vragen volgen de opbouw van het thema.

wat leerlingen
moeten kunnen